1
Mental och Somatik Hälsa utan gränser (MeSHe) studie         


Projektet syftar till att identifiera kulturspecifika indikatorer och riskfaktorer för missbruk och aggressivt antisocialt eller självskadligt beteende. Studien undersöker också förändringar i psykisk och fysisk hälsa hos gymnasielever till följd av Covid-19-pandemin. 
Resultaten kommer att ligga till grund för samarbete med och emellan elevhälsa, socialtjänst, kommuner och vård för att snabbt kunna implementera relevanta stöd- och hjälpinsatser, med målet att förebygga utveckling av långvariga och allvarliga sjukdomar relaterad till Covid-19 pandemin hos ungdomar. 
Observera! All datainsamling är baserad på frivilligt och anonymt deltagande, därför är ingen spårning eller uppföljning av individer möjliga. Du kan när som helst avbryta din medverkan utan någon förklaring. Om du avböjer att medverka eller om du avbryter din medverkan kommer det inte på något sätt påverkar din behandling/dina studier. I slutet av enkäten hittar du kontaktuppgifter till olika stödorganisationer. 

Internationell projektledare: Professor Nóra Kerekes, Institution för Hälsovetenskap, Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige.


Email: nora.kerekes@hv.se

1.1Samtycker/godkänner du att delta i enkäten?(Obligatoriskt fält)

1.2Vilken kategori tillhör du?(Obligatoriskt fält)

2Health Survey

 

2.1Kön

2.2


2.3Uppehållsland(Obligatoriskt fält)

2.4


2.5Nationalitet(Obligatoriskt fält)

2.6


2.7


2.8Civilstånd

 

2.9
Vad är den högsta utbildningsnivå du har uppnått? Välj ett  av följande!

 

2.10


 
 

Var vänlig sätt ett kryss vid svaret som är relevant för dig! 

 

2.11Har du barn?

2.12Har du någon sysselsättning?

2.13Har någon av de vuxna du lever med alkoholproblem?

2.14Har någon av de vuxna du lever med missbruksproblem (droger?)

2.15Har du någonsin blivit fysiskt misshandlad ( t.ex. knuffad, sparkad, slagen eller fått en örfil...osv)?

2.16Har du någonsin blivit psykiskt misshandlad (t.ex. hotad, tvingad att göra något som känns fel, blivit kränkt genom förnedrande och förolämpande ord... osv)?

2.17Har du någon fysisk nedsättning (begränsning) som hindrar dig att delta i fysisk aktivitet?

 
 

Vänligen svara på följande fem frågor och sätt ett kryss på svaret som var relevant för dig innan du fyllde 18 år? 

 

2.18Ljög/ljuger eller fuskade/fuskar du ofta?

2.19Har du någonsin snattat?

2.20Har du någonsin medvetet gjort andra fysiskt illa?

2.21Hamnade du/hamnar du ofta i slagsmål?

2.22Stal/stjäl du eller förstörde/förstör du saker hemma eller utanför ditt hem?

 
 

Var vänlig sätt ett kryss vid svaret som är relevant för dig! 

 

2.23Äter du någon receptbelagd medicin?

2.24


2.25Har du någonsin fått en diagnos för dina psykiska problem, (t.ex. depression, ångestsyndrom, autismspektrumstörning (ASD), ADHD, anorexia eller någon annan liknande diagnos)?

2.26


 

2.27
Har du någonsin haft problem med diarré över en längre tidsperiod (längre än 14 dagar)?

2.28Har du någonsin haft problem med förstoppning över en längre tidsperiod (längre än 14 dagar)?

2.29Har du någonsin haft en huvudskada?

 
 
 


Har du någonsin blivit diagnostiserad med någon av följande sjukdomar av en läkare?  

 

2.30Cancer, leukemi eller en annan tumördiagnos

2.31


2.32Epilepsi

2.33


2.34Reumatiska sjukdomar

2.35


2.36Diabetes (Typ 1 eller Typ 2)

2.37


2.38Astma

2.39


2.40Allergier

2.41


2.42Hudsjukdomar

2.43


2.44Celiaki (Glutenintolerans)

2.45


2.46Tuberkulos

2.47


2.48Migrän

2.49


2.50Sköldkörtelsjukdom

2.51


 
 

2.52Har du känt smärta under de senaste 12 månaderna?

2.53


 
2.54

Beskriv styrkan av smärta med hjälp av en siffra mellan 0 och 10, där "0" representerar den totala frånvaron av smärta och "10" den värsta tänkbara smärta. Markera bara ett svar!

Ingen smärta alls

Den värsta tänkbara smärtan


 

 
 

Om du är kvinna, 

 
2.55


2.56Använder du preventivmedel

 

3Covid-19 relaterade frågor   

 

Tänk på ditt beteende året innan utbrottet av COVID-19 (coronaviruset) och ditt beteende nu. Har det förändrats, om ja hur? Vilket svar passar bäst? Vänligen svara enligt nedan skala! 

 
3.1

Röka cigaretter

 

  
 

3.2

Dricka alkolhol

 

  
 

3.3

Att berusa sig med alkohol

 

  
 

3.4

Användning av narkotikaklassade medel (inkluderat användning av receptbelagda mediciner/tabletter men på annat sätt än vad de är förskrivna)

 

  
 

3.5

Spendera tid och göra roliga/trevliga saker med familjen

 

  
 

3.6

Bråkar med min(a) förälder/föräldrar

 

  
 

3.7

Vara ute och t.ex. ta en promenad

 

  
 

3.8

Ha kontakt med släkt och vänner över telefon/ internet

 

  
 

3.9

Ha tid för sådant jag inte hunnit med tidigare

 

  
 

3.10

Ligga i fas med arbetsuppgifter i skolan/på arbetet.

 

  
 

3.11

Ha möjlighet att hantera och ha kontroll över min vardag.

 

  
 

3.12

Är ute på stan/byn utan att mina föräldrar vet vad jag gör

 

  
 

3.13

Tränar

 

  
 

3.14

Träffar kompisar i verkliga livet (IRL)

 

  
 

3.15

Träffar kompisar via sociala medier eller datorspel

 

  
 

3.16

Stjäla något i affär, från en person eller från ditt eller någons hem?

 

  
 

3.17

Skriva något eller lagt ut bilder/film på internet för att kränka någon?

 

  
 

 
 

Vänligen tänk på dina känslor och ditt beteende nu jämfört med före COVID-19 (coronaviruset) utbrottet.    

 
3.18

Jag sover lika bra nu som jag gjorde innan COVID-19 utbrottet

 

  
 

3.19

Jag sover mer på ovanliga tider nu än vad jag gjorde före utbrottet

 

  
 

3.20

Jag känner mig mer ängslig nu än innan utbrottet

 

  
 

3.21

Jag känner mig mer ledsen/deprimerad nu än innan utbrottet

 

  
 

3.22

Jag känner mig mer arg nu än innan utbrottet

 

  
 

3.23

Jag hamnar i fler dispyter/gräl nu än innan utbrottet

 

  
 

3.24

Jag känner mig mer ensam nu än innan utbrottet

 

  
 

3.25

Jag känner mig mindre stressad nu än innan utbrottet

 

  
 

3.26

Jag känner mig mer tillfreds nu än innan utbrottet

 

  
 

3.27

Jag känner mig mer delaktig i samhället/olika grupperingar nu än tidigare

 

  
 

 
3.28

Vänligen värdera hur mycket COVID-19 (coronaviruset) utbrottet har påverkat dig personligen. Tänk på dina dagliga rutiner, arbete och familjeliv. Välj ett svar (nummer mellan 0 och 10) som passar bäst, där 0 representerar att COVID-19 utbrottet ”har inte alls påverkat” dig och 10 representerar att det ”har påverkat dig fullständigt, jättemycket”.  Markera bara ett svar!

Har inte alls påverkat

Har påverkat jättemycket


 

 
 

Vänligen svara om du har varit med om eller någonting hänt dig under de senaste 12 månaderna .... 

 
3.29

… har någon med avsikt slagit dig, sparkat dig eller utsatt dig för annat våld så att du fick ont, men inte behövde söka sjukvård?

 

  
 

3.30

… har du blivit hotad så att du känt dig allvarligt rädd?

 

  
 

3.31

… har någon tafsat eller tagit på dig på ett sexuellt sätt fast du inte ville det?

 

  
 

3.32

… har någon skrivit kränkande saker om dig på internet (t.ex. på Facebook, Instagram, en blogg eller liknande)?

 

  
 

3.33

… har någon lagt upp bilder eller film­klipp på dig på internet som du inte ville ska spridas (t.ex. på Facebook, Instagram, en blogg eller liknande)?

 

  
 

 
 

Vänligen svara om den här typen av händelser har blivit mer eller mindre vanliga sedan Covid-19 utbrottet i Sverige
 

 
3.34

… har någon med avsikt slagit dig, sparkat dig eller utsatt dig för annat våld så att du fick ont, men inte behövde söka sjukvård?

 

  
 

3.35

… har du blivit hotad så att du känt dig allvarligt rädd?

 

  
 

3.36

… har någon tafsat eller tagit på dig på ett sexuellt sätt fast du inte ville det?

 

  
 

3.37

… har någon skrivit kränkande saker om dig på internet (t.ex. på Facebook, Instagram, en blogg eller liknande)?

 

  
 

3.38

… har någon lagt upp bilder eller film­klipp på dig på internet som du inte ville ska spridas (t.ex. på Facebook, Instagram, en blogg eller liknande)?

 

  
 

4LHA “Life history of aggression” 

 
 

Bedöm Dig själv vad gäller var och en av följande frågor. Använd siffrorna 0-5 enligt nedan för att ange hur ofta något inträffat. Räkna inte in fantasier eller tankar som inte leder till någon faktisk handling. Det är viktigt att ta med alla tillfällen när något av följande hänt under din hela livstid, inklusive tonåren (från och med 13 års ålder). Markera bara ett svar för varje fråga! 

 
 

Hur många gånger från och med 13 års åldern har följande saker hänt med dig? 

 
4.1

Fått ett raseriutbrott (t.ex. skrikit, slagit i dörrar, kastat saker när Du varit irriterad till bristningsgränsen).

 

  
 

4.2

Råkat i slagsmål med andra människor (t.ex. handgemäng med någon eller några oavsett om du var den som började eller inte).

 

  
 

4.3

Råkat i verbala gräl eller skällt ut andra människor (d.v.s verbal osämja med inslag av ilska röster/svordomar/förolämpningar/hot).

 

  
 

4.4

Avsiktligt slagit till någon person. Direkta angrepp på andra människor, vare sig i samband med slagsmål eller inte (inklusive våld mot djur).

 

  
 

4.5

Avsiktligt slagit på eller sönder föremål ( exempelvis fönster, porslin etc.) i vrede.

 

  
 

4.6

Avsiktligt försökt skada Dig själv fysiskt när Du varit arg eller förtvivlad.

 

  
 

4.7

Avsiktligt försökt ta livet av Dig när Du varit arg eller förtvivlad.

 

  
 

4.8

Haft problem med uppförande i skolan så att Du har fått anmärkningar eller blivit avstängd.

 

  
 

4.9

Haft svårigheter med överordnade på jobbet (t.ex. beteendemässiga utbrott som reaktion på auktoritetutövande, tillrättavisningar, degradering eller avsked med anledning av aggressivt/impulsivt beteende).

 

  
 

4.10

Haft svårigheter med andra människor på grund av lögner, stölder, sexuella äventyr, inblandning i skumma affärer, förgripelser mot andras rättigheter, men utan polisingripande.

 

  
 

4.11

Haft problem med lagen, som orsakat polisingripande (d.v.s varningar, anhållande och/eller fällande dom för mindre eller grövre brott).

 

  
 

 

5AUDIT “Alcohol Use Disorders Identification Test” 

 
 

Här är ett antal frågor om Dina alkoholvanor. Vi är tacksamma om Du besvarar dem så noggrant och ärligt som möjligt genom att markera det alternativ som gäller för Dig under de senaste 12 månaderna. 

 
 

Frågor 

5.1

Hur ofta dricker Du alkohol?

 

  
 

 
5.2

Hur många "glas" dricker Du en typisk dag då Du dricker alkohol?

 

  
 

 
5.3

Hur ofta dricker du sex sådana "glas" eller mer vid samma tillfälle?

 

  
 

5.4

Hur ofta under det senaste året har Du inte kunnat sluta dricka sedan Du börjat?

 

  
 

5.5

Hur ofta under det senaste året har Du låtit bli att göra något som Du borde för att Du drack?

 

  
 

5.6

Hur ofta under senaste året har Du behövt en "drink" på morgonen efter mycket drickande dagen innan?

 

  
 

5.7

Hur ofta under det senaste året har Du haft skuldkänslor eller samvetsförebråelser på grund av Ditt drickande?

 

  
 

5.8

Hur ofta under det senaste året har Du druckit så att Du dagen efter inte kommit ihåg vad Du sagt eller gjort?

 

  
 

5.9

Har Du eller någon annan blivit skadad på grund av Ditt drickande?

 

  
 

5.10

Har en släkting eller vän, en läkare (eller någon annan inom sjukvården) oroat sig över Ditt drickande eller antytt att Du borde minska på det?

 

  
 

 
 

Babor, Thomas F., John C. Higgins-Biddle, John B. Saunders, et Maristela G. Monteiro. 2001. « The alcohol use disorders identification test ». Guidelines for use in primary care. 

6DUDIT “Drug Use Disorders Identification Test”

 
 

Här är ett antal frågor om droger. Vi är tacksamma om Du besvarar dem så noggrant och ärligt som möjligt genom att markera det alternativ som gäller för Dig under de senaste 12 månaderna. 

 
6.1

Hur ofta använder du andra droger än alkohol? (Se droglistan nedan.)

 

  
 

6.2

Använder du fler än en drog vid ett och samma tillfälle?

 

  
 

 
6.3

Hur många gånger tar du droger under en typisk dag då du använder droger?

 

  
 

 
6.4

Hur ofta blir du kraftigt påverkad av droger?

 

  
 

6.5

Har du under senaste året upplevt att din längtan efter droger varit så stark att du inte kunnat stå emot?

 

  
 

6.6

Har det hänt att du under senaste året inte kunnat sluta ta droger sedan du börjat?

 

  
 

6.7

Hur ofta under det senaste året har Du tagit droger och sedan låtit bli att göra något som du borde ha gjort?

 

  
 

6.8

Hur ofta under senaste året har du behövt ta någon drog på morgonen efter stort drogintag dagen innan?

 

  
 

6.9

Hur ofta under senaste året har du haft skuldkänslor eller dåligt samvete på grund av att du använt droger?

 

  
 

 
6.10

Har du eller någon annan blivit skadad (psykiskt eller fysiskt) på grund av att du använt droger?

 

  
 

6.11

Har en släkting eller vän, en läkare eller sjuksköterska, eller någon annan oroat sig över att du använder droger eller sagt till dig att du bör sluta med droger?

 

  
 

 
 

© 2002 Anne H. Berman, Hans Bergman, Tom Palmstierna & Frans Schlyter Europé English version 1 Karollinska Institutet, Stockholm, Sweden. Correspondence: + 46 8 517 74869 

7PANAS-X30 “Positive and Negative Affect Schedule-Extended” 

 
 

Den här skalan består av ett antal ord som beskriver känslor och stämningslägen. Ange i vilken utsträckning du vanligtvis känt så här under det senaste året. Det gör du genom att läsa varje ord och ringa in det svarsalternativ som du tycker passar bäst in på dig. Markera bara ett svar för varje fråga! 

 
7.1

Engagerad

 

  
 

7.2

Förtvivlad

 

  
 

7.3

Dåsig

 

  
 

7.4

Haft skuldkänslor

 

  
 

7.5

Väl till mods

 

  
 

7.6

Fientlig

 

  
 

7.7

Entusiastisk

 

  
 

7.8

Stolt

 

  
 

7.9

Retlig

 

  
 

7.10

På alerten

 

  
 

7.11

Trög

 

  
 

7.12

Inspirerad

 

  
 

7.13

Nervös

 

  
 

7.14

Bestämd

 

  
 

7.15

Avslappnad

 

  
 

7.16

Pirrig, ängslig

 

  
 

7.17

Uttråkad

 

  
 

7.18

Skrämd

 

  
 

7.19

Ivrig

 

  
 

7.20

Rofylld

 

  
 

7.21

Rädd

 

  
 

7.22

Stark

 

  
 

7.23

Lugn

 

  
 

7.24

Uppmärksam

 

  
 

7.25

Belåten

 

  
 

7.26

Trött

 

  
 

7.27

Skamsen

 

  
 

7.28

Upprörd

 

  
 

7.29

Ledsen

 

  
 

7.30

Aktiv

 

  
 

 

8BSI “Brief Symptom Inventory” 

 
 

Nedan finner du en lista över problem och besvär som man ibland har. Listan består av 53 olika påståenden. Läs noggrant igenom ett i taget. Markera (sätt ett kryss på) det alternativ som du tycker bäst beskriver hur du känt det under det senaste året. Markera bara ett alternativ för varje påstående och försäkra dig om att Du inte hoppar över något. 
 

 
 
 

Hur mycket har du besvärats av: 

8.1

Nervositet eller inre oro

 

  
 

8.2

Svimningskänsla eller yrsel

 

  
 

8.3

Känslan av att någon annan kan kontrollera Dina tankar

 

  
 

8.4

Känslan av att andra är skuld till de flesta av Dina problem

 

  
 

8.5

Svårigheter att komma ihåg saker och ting

 

  
 

8.6

Att Du lätt blir förargad eller irriterad

 

  
 

8.7

Smärtor i hjärttrakten eller i bröstet

 

  
 

8.8

Att känna Dig rädd när Du vistas på öppna platser eller på gator

 

  
 

8.9

Tankar på att ta ditt liv

 

  
 

8.10

En känsla av att de flesta människor inte går att lita på

 

  
 

8.11

Dålig aptit

 

  
 

8.12

Att plötsligt känna Dig rädd utan anledning

 

  
 

8.13

Okontrollerbara utbrott av ilska

 

  
 

8.14

Att Du känner Dig ensam även när Du är tillsammans med andra

 

  
 

8.15

Att ha svårt att få saker och ting gjorda

 

  
 

8.16

Ensamhetskänslor

 

  
 

8.17

Nedstämdhet

 

  
 

8.18

Brist på intresse för saker och ting

 

  
 

8.19

Rädsla och ängslighet

 

  
 

8.20

Att bli lätt sårad

 

  
 

8.21

Att känna att andra är ovänliga eller tycker illa om dig

 

  
 

8.22

Att Du känner Dig underlägsen andra

 

  
 

8.23

Illamående eller orolig mage

 

  
 

8.24

Känslan av att andra iakttar Dig eller pratar om Dig

 

  
 

8.25

Svårigheter att somna

 

  
 

8.26

Att Du måste kontrollera vad Du gör gång på gång

 

  
 

8.27

Att ha svårt för att bestämma Dig

 

  
 

8.28

Rädsla för att åka med tåg, buss, spårvagn eller tunnelbana

 

  
 

8.29

Att ha svårt att andas

 

  
 

8.30

Vågor av kyla eller värme genom kroppen

 

  
 

8.31

Att Du måste undvika vissa saker, platser eller aktiviteter, därför att de skrämmer Dig.

 

  
 

8.32

En känsla av tomhet i huvudet

 

  
 

8.33

Att det domnar eller sticker i olika delar av kroppen

 

  
 

8.34

Tankar om att du borde bli straffad för dina synder

 

  
 

8.35

Känslor om hopplöshet inför framtiden

 

  
 

8.36

Koncentrationssvårigheter

 

  
 

8.37

Svaghet i delar av kroppen

 

  
 

8.38

Att Du känner Dig spänd eller uppjagad

 

  
 

8.39

Tankar på döden och hur det är att dö

 

  
 

8.40

Impulser att slå, skada eller göra någon illa

 

  
 

8.41

Impulser att slå sönder eller krossa saker

 

  
 

8.42

Att känna Dig mycket osäker och generad tillsammans med andra människor

 

  
 

8.43

Obehag när Du vistas bland mycket folk (t ex i affärer eller på biografer)

 

  
 

8.44

Att aldrig känna Dig nära någon annan människa

 

  
 

8.45

Ångest- eller panikattacker

 

  
 

8.46

Att ofta hamna i häftiga ordväxlingar

 

  
 

8.47

Att känna Dig nervös, när du är ensam

 

  
 

8.48

Att andra inte tillräckligt uppskattar det Du gör

 

  
 

8.49

Oro och rastlöshet så att Du inte kan sitta still

 

  
 

8.50

Känslor av att vara värdelös

 

  
 

8.51

Känslan att folk skulle utnyttja Dig om de kunde

 

  
 

8.52

Skuldkänslor

 

  
 

8.53

Föreställningen att det är något fel på Ditt förstånd

 

  
 

 

9GLQ “Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire”

 
 

Under en genomsnittlig 7-dagarsperiod (en vecka), hur många gånger under din fritid ägnar Du dig åt följande typer  av motions- eller träningsaktiviteter som varar längre än 15 minuter varje gång? Var vänlig välj antal tillfällen per vecka för respektive typ av aktivitet på strecken nedan.  

 

9.1

9.2

9.3

9.4

Under en genomsnittlig 7-dagars period (en vecka), hur många gånger under din fritid ägnar Du dig åt någon typ av regelbunden fysisk aktivitet som håller på tillräckligt länge för att du ska börja svettas och hjärtat slå snabbt? Markera det svarsalternativ som du tycker passar bäst in på dig.

 

  
 

9.5Vill du avsluta formuläret här eller vill du fortsätta med sista delen av enkäten som handlar om din personlighet?(Obligatoriskt fält)

10The Big Five Inventory (BFI)   

 

Här är ett antal egenskaper som kanske eller kanske inte stämmer in på dig
Instämmer du till exempel i att du är någon som tycker om att umgås med andra? 
Vänligen, läs varje påstående noggrant och markera ett lämpligt svarsalternativ hur mycket påståendet stämmer eller inte stämmer in för dig.
 

 



Jag ser mig själv som någon som......
 

10.1

Är pratsam

 

  
 

10.2

Tenderar att hitta fel hos andra

 

  
 

10.3

Gör ett grundligt jobb

 

  
 

10.4

Är deprimerad, nere

 

  
 

10.5

Är originell, kommer med nya idéer

 

  
 

10.6

Är reserverad

 

  
 

10.7

Är hjälpsam och osjälvisk mot andra

 

  
 

10.8

Kan vara något vårdslös

 

  
 

10.9

Är avspänd, hanterar stress väl

 

  
 

10.10

Är nyfiken på många olika saker

 

  
 

10.11

Är full av energi

 

  
 

10.12

Startar gräl med andra

 

  
 

10.13

Är pålitlig i arbetet

 

  
 

10.14

Kan vara spänd

 

  
 

10.15

Är sinnrik, en djup tänkare

 

  
 

10.16

Sprider mycket entusiasm

 

  
 

10.17

Har en förlåtande läggning

 

  
 

10.18

Tenderar att vara oorganiserad

 

  
 

10.19

Oroar mig mycket

 

  
 

10.20

Har livlig fantasi

 

  
 

10.21

Tenderar att vara tystlåten

 

  
 

10.22

Är i allmänhet tillitsfull

 

  
 

10.23

Tenderar att vara lat

 

  
 

10.24

Är känslomässigt stabil, blir inte upprörd så lätt

 

  
 

10.25

Är uppfinningsrik

 

  
 

10.26

Har en självhävdande personlighet

 

  
 

10.27

Kan vara kall och distanserad

 

  
 

10.28

Framhärdar tills uppgiften är slutförd

 

  
 

10.29

Kan vara lynnig

 

  
 

10.30

Värdesätter konstnärliga, estetiska upplevelser

 

  
 

10.31

Är ibland blyg, hämmad

 

  
 

10.32

Är omtänksam och vänlig mot nästan alla

 

  
 

10.33

Gör saker effektivt

 

  
 

10.34

Förblir lugn i spända situationer

 

  
 

10.35

Föredrar rutinarbete

 

  
 

10.36

Är utåtriktad, sällskaplig

 

  
 

10.37

Är ibland ohövlig mot andra

 

  
 

10.38

Gör upp planer och fullföljer dem

 

  
 

10.39

Blir lätt nervös

 

  
 

10.40

Tycker om att reflektera, leka med idéer

 

  
 

10.41

Har få konstnärliga intressen

 

  
 

10.42

Tycker om att samarbeta med andra

 

  
 

10.43

Blir lätt distraherad

 

  
 

10.44

Har en utvecklad smak för konst, musik eller litteratur

 

  
 

Tack för ditt enkätsvar!